Lojistik Komitesi

 

İmalat sanayisinde ulaştırma altyapısının kapasitesi ve kalitesi, temel girdi maliyetlerinden olması sebebiyle, üretim verimliliğini, dolayısıyla rekabet gücümüzü belirliyor. Hammadde kaynaklarının işletilmesindeki sıkıntıların ortadan kaldırılması, tüm taşıma hizmetlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi, demiryolu ağının genişletilmesi, üretim merkezi-hammadde alanları-limanlar arasında demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi, limanların yapılandırılması, lojistik sıkıntıların azaltılması sektörümüz açısından oldukça önemli. Bu kapsamda 2018 yılında faaliyetlerine başlayan komite gerçekleştirdiği toplantılar neticesinde “İnşaat Malzemesi Sektörü Lojistik Eylem Planı”nı hazırladı. 2019 yılında hayata geçirilmesi planlanan “Lojistik Envanteri” ve “Lojistik Endeksi” için çalışmalar yapıldı ve raporlara yönelik anket soru setleri oluşturuldu.