Verilerle Türkiye İMSAD

Türkiye İnşaat Malzemesi Sektörünün Gücü*

 • 94,1 milyar dolar toplam pazar büyüklüğü 
 • 63,3 milyar dolar yurt içi pazar büyüklüğü
 • 30,8 milyar dolar ile toplam ihracatı 
 • Türkiye'nin toplam ihracatındaki payı yüzde 13,7
 • Cari açığa pozitif katkısı yüzde 358
 • Türkiye'nin ihracat lideri ilk üç sektörü arasında 
 • İnşaat sektörünün en büyük paydaşı

*2021 verileri

Türkiye İMSAD’ın Gücü

 • Sektörlerinin lider 84 büyük şirket ile,
 • Sektörü temsil eden 52 derneğin çatı örgütü,
 • 1984’ten bu yana sektörü yurt içi ve yurt dışında temsil eden
 • 30,8 milyar dolarlık ihracatın yüzde 75’ini gerçekleştiren 

Türk inşaat malzemesi sektörü’nün lider sivil toplam kuruluşudur.