Üyelik Türleri

SANAYİCİ ÜYELER

Ülke sınırları içinde inşaat malzemesi sanayisi alanında üretim yapan sanayiciler-şirketlerdir.

GERÇEK KİŞİ ÜYE BAŞVURU FORMU TÜZEL KİŞİ ÜYE BAŞVURU FORMU

DERNEK ÜYELER

İnşaat Malzemesi sanayisi alanında üretim yapan sanayici-şirketlerin üye olduğu sektör dernek-birlikleridir.

TÜZEL KİŞİ ÜYE BAŞVURU FORMU

FAHRİ-KATILIMCI ÜYELER

İnşaat malzemesi sanayisinin gelişiminde emeği geçmiş kişilere fahri üyelik ve 01.03.2010 tarihinden başlayarak, inşaat malzemesi üretimi faaliyetinde bulunmayan ancak sektör ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan, katkı sağlayan ve sağlayabileceği düşünülen şirket, dernek-birliklere fahri katılımcı üyelik verilmektedir.

FAHRİ ÜYE BAŞVURU FORMU (GERÇEK KİŞİLER) KATILIMCI ÜYE BAŞVURU FORMU (TÜZEL KİŞİLER)